Zainfekować

Przekazać chorobę (infekcję) drugiej osobie np. poprzez kontakt płciowy.

To infect

To pass on a disease (infection) to someone, for example through sexual contact.