Wymaz

Próbka pobierana przez lekarza przy użyciu małego kawałka waty lub szczoteczki, dzięki której można wykryć infekcje przenoszone drogą płciową lub infekcje bakteryjne. Wymaz wysyłany jest do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy.

Swab

A sample taken by the doctor with a small cotton swab or a small brush to detect STIs or bacterial infections. The swab is sent to a lab for analysis.