Wybór

Podjęcie najlepszej (w swoim mniemaniu) decyzji na podstawie kilku możliwości. Np.: ludzie mają wybór, czy chcą posiadać dzieci, czy też nie. Mogą wybrać także, z której metody antykoncepcji wolą skorzystać.

Choice

Deciding which one is the best out of several options. For example: people have the choice to have children, or not to have them, or they can choose one method of contraception in preference to another.