Wstyd

Uczucie strachu lub żalu towarzyszące przeświadczeniu, że przeżyło się coś dziwnego lub złego. 

Shame

The feeling of fear or regret when you think you experienced something weird or bad.