Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Zakażenie wątroby spowodowane działaniem wirusów. Wirusowe zapalenie wątroby typu C przenoszone jest poprzez kontakt z krwią, np. gdy kilka osób korzysta z tej samej maszynki lub szczoteczki do zębów, lub gdy wykonuje się kilka zastrzyków tą samą strzykawką, a także poprzez seks bez zabezpieczenia, jeżeli u któregoś z partnerów wystąpiła choroba. Jest to infekcja przenoszona drogą płciową.

Hepatitis C

Infection of the liver caused by a virus. Hepatitis C is transmitted through blood-to-blood contact, for example by sharing a razor blade, toothbrush, injection material, or though unprotected sex if the partners have lesions. It is a sexually transmitted infection (STI).