Wiremia

Liczba cząsteczek wirusa HIV we krwi. Im większa wiremia w organizmie, tym łatwiej jest zarazić wirusem HIV inne osoby. Leki pozwalają na jej obniżenie, ale wirus nigdy nie zanika kompletnie.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.