Dodatni wynik testu na obecność wirusa HIV

Dodatni wynik testu na obecność wirusa HIV oznacza, że dana osoba została zakażona wirusem HIV. Osoba ta jest nosicielem wirusa HIV.

HIV-positive

HIV-positive means that a person has HIV. An HIV-positive person is a carrier of the HIV-virus.