Macica

Narząd znajdujący się wewnątrz brzucha kobiety, w którym rozwija się płód.

Uterus

Organ in a woman's belly in which a foetus can grow.