Oddawać mocz

Pozwolić na wydalenie moczu z organizmu.

To urinate

To allow urine to flow out of your body.