Uczucie pieczenia

Palący ból narządów płciowych. Ból ten może występować w czasie stosunku płciowego lub po nim, jeśli dana osoba nie jest odpowiednio podniecona. Może być on też spowodowany infekcją przenoszoną drogą płciową. W takim przypadku uczucie pieczenia może pojawiać się podczas oddawania moczu.

Burning sensation

Pain which feels as if part of your sexual organs is on fire. The pain can appear during or after sexual intercourse if you are not aroused enough. The pain can also be caused by a sexually transmitted infection (STI). In this case, you may have a burning sensation when you urinate.