Jajowód

Narząd połączony z macicą. Każda kobieta ma dwa jajowody, po jednym z każdej strony macicy. Po owulacji jeden z dwóch jajowodów prowadzi dojrzałą komórkę jajową do macicy.

Fallopian tube

Organ connected to the uterus. A woman has 2 fallopian tubes, 1 on each side of the uterus. After ovulation, 1 of the 2 fallopian tubes carries the ripe egg cell to the uterus.