Transseksualność

Osoby transseksualne są fizycznie jednoznacznie mężczyzną lub kobietą. Czują one jednak, że przynależą każdorazowo do innej płci. Mają ciało mężczyzny, ale czują się kobietą. Lub też mają ciało kobiety, ale czują się mężczyzną. Aby dostosować ciało do płci , która uważana jest przez daną osobę za tę właściwą, można poddać się operacji i / lub przyjmować hormony.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.