Test Pap

Próbka płynu pobrana z szyjki macicy. Lekarz wykonuje test Pap za pomocą szczoteczki. Następnie wysyła próbkę na do laboratorium w celu przeprowadzenia badań. Test Pap pozwala wykryć choroby, takie jak rak szyjki macicy czy infekcje przekazywane drogą płciową.

Smear test

A sample of fluid taken from the cervix. The doctor takes a Pap test with a small brush. The doctor sends the smear to a lab for examination. The Pap test is used to detect diseases such as cervical cancer or sexually transmitted infections (STIs).