Tampon

Niewielka rolka wykonana ze sprasowanej waty, wyposażona w sznureczek. Kobieta może umieścić tampon w pochwie w czasie okresu (miesiączki). Tampon pochłania krew. Należy zmieniać go w regularnych odstępach czasu.

Tampon

A small stick made of cotton with a cord attached to it. A woman can put a tampon in her vagina during her menstrual period. A tampon absorbs the blood. It has to be replaced regularly.