Szyjka macicy

Wąski otwór znajdujący się pomiędzy dolną części macicy a górną częścią pochwy. Szyjka macicy rozszerza się podczas porodu.

Cervix

Narrow entrance at the bottom of the uterus, at the top of the vagina. The cervix becomes broader during delivery.