Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu następuje, gdy płód umiera wewnątrz macicy. Po śmierci płodu matka może doznać skurczów porodowych i urodzić płód. Czasem lekarz musi wykonać cesarskie cięcie. Przyczyna śmierci płodu często nie jest znana.

Stillbirth

A stillbirth occurs when a foetus dies in the mother's uterus. Once the foetus has died, the mother can have contractions and deliver. Sometimes the doctor needs to perform a caesarean section. Often no-one knows why the foetus died.