Infekcja przenoszona drogą płciową

Infekcje, które przenoszone są wyłącznie poprzez kontakt seksualny.

STI

STI stands for sexually transmitted infection: an infection that is only transmitted by sexual contact.