Sterylizacja

Operacja mająca na celu sprawienie, że kobieta lub mężczyzna stanie się bezpłodna/-y. Lekarz dokonuje przecięcia nasieniowodu (w przypadku mężczyzn) lub podwiązania jajowodów (w przypadku kobiet). Sterylizacja jest jedną z metod antykoncepcji. Proces sterylizacji można odwrócić, ale jest to trudne i najczęściej nie kończy się powodzeniem. Sterylizacja uważana jest za trwałą metodę antykoncepcji.

Sterilization

Operation to make a man or a woman infertile. The doctor cuts the sperm ducts (in a man) or ties the fallopian tubes (in a woman). Sterilization is a method of contraception. Sterilization can be reversed, but it is difficult and mostly unsuccessful. It is considered a permanent method of contraception.