AIDS

Ostatnie stadium HIV. System odpornościowy osoby chorej na AIDS jest już poważnie osłabiony. Ciało osoby chorej nie jest w stanie bronić się przed różnego rodzaju chorobami. Osoby poddające się leczeniu wirusa HIV nie chorują na AIDS.

AIDS

The late stage of HIV. The immune system of someone with AIDS is very damaged already. The body can no longer defend itself against diseases. If you get treated for HIV, you do not get AIDS.