Ofiara

Osoba pokrzywdzona przez kogoś lub przez coś.

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.