Objaw

Oznaki choroby lub zakażenia. Do objawów należą np. ból, wydzielina, zmęczenie, kurzajki.

Symptom

A sign which shows that you have a disease or an infection, for example: pain, discharge, tiredness, warts.