Seksualność

Zasadniczy aspekt człowieczeństwa. Jest to normalny i pozytywny sposób wyrażania siebie. Seksualność wiąże się nie tylko z seksem, ale także takimi kwestiami jak doznania seksualne, bliskość (zażyłość), anatomia, posiadanie dzieci, tematy tabu i wartości związane z orientacją seksualną.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.