Miłość

Silne uczucie głębokiej więzi do innego człowieka. 

Love

The strong feeling of having a deep connection to another person.