Szacunek

Odczuwanie uznania wobec innej osoby. Gdy ktoś szanuje inną osobę, liczy się z jej/jego uczuciami i poglądami. 

Respect

Feeling appreciation for a person. If you respect another person, his/her feelings and opinions are important to you