Rodzicielstwo

Oboje rodzice zajmują się dzieckiem i oboje są za nie odpowiedzialni.

Parenthood

Both parents take care of the child and are responsible for the child.