Ryzyko

Możliwość przytrafienia się czegoś nieprzyjemnego np. choroby.

Risk

Possibility that something unpleasant may happen, for example a disease.