Recepta

Niewielki kawałek papieru, na którym lekarz wypisuje, jakie leki należy przyjąć. Dzięki temu dokumentowi możemy zakupić w aptece lekarstwa. W przypadku zakupu niektórych rodzajów leków recepta nie jest wymagana.

Prescription

Small paper on which the doctor writes which medicines you have to take. With this paper, you can buy medicines at the pharmacy. A prescription is required for some medicines but not for others.