Przemoc wobec partnera

Sytuacja, w której ktoś np. rani, poniża lub zaniedbuje swojego partnera albo zmusza go do seksu.

Partner violence

When, for example, somebody hurts, humiliates or neglects his or her partner or coerces his/her partner into having sex.