Ciąża

Okres od pierwszego dnia ostatniej miesiączki do momentu narodzin dziecka. Ciąża trwa mniej więcej 40 tygodni lub 288 dni.

Pregnancy

The time from the first day of the most recent menstrual period until the birth of the child. A pregnancy lasts approximately 40 weeks or 288 days.