Owulacja

Moment, w którym dojrzała komórka jajowa uwalniana jest z jednego z jajników. Owulacja występuje w połowie cyklu miesiączkowego, ok. 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu (miesiączki). Jest to jedyny czas podczas cyklu, gdy plemnik może zapłodnić komórkę jajową.

Ovulation

The moment at which a ripe egg cell is released from one of the ovaries. Ovulation occurs in the middle of the cycle, about 14 days before the next menstrual period begins. It is the only time in the cycle when a sperm cell can fertilize an egg cell.