Jajnik

Narząd znajdujący się w ciele kobiety, gdzie dojrzewają komórki jajowe. Kobieta posiada dwa jajniki. Jajniki połączone są z jajowodami prowadzącymi do macicy.

Ovary

Organ in a woman's body in which egg cells ripen. A woman has 2 ovaries. The ovaries are connected to the fallopian tubes, which lead to the uterus.