Ujście macicy

Ujście macicy to wejście do macicy znajdujące się na początku szyjki macicy. Ujście macicy jest bardzo miękkie i posiada niewielki otwór. Skurcze w trakcie porodu otwierają ujście macicy, aby dziecko mogło przyjść na świat przez pochwę.

Cervical canal

The cervical canal is the entrance to the uterus at the beginning of the cervix. The cervical canal is quite soft and has a small opening. The contractions during birth open the cervical canal, so that the baby can be born through the vagina.