Odbyt

Otwór między pośladkami, przez który organizm wydala odchody.

Anus

Opening between the buttocks where faeces leave the body.