Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne to znieczulenie całego ciała. Ciało odpręża się i człowiek nie odczuwa żadnego bólu podczas operacji. Jest to swego rodzaju głęboki sen. Znieczulenie ogólne musi zostać podane przez anestetystkę / anestetystę. Lekarka / lekarz nadzoruje ten sen. Po operacji kończy się również narkoza. Pacjentka / pacjent ponownie się budzi.

General anaesthesia

A general anaesthesia is an anaesthetic for the whole body. The body relaxes and the person feels no pain when operated on. It's like a deep sleep. A general anaesthesia must be administered by an anaesthetist. The doctor supervises the patient during sleep. After the operation the anaesthesia will wear off. The patient wakes up again.