Seks bez zabezpieczenia

Kontakt seksualny, podczas którego partnerzy nie używają prezerwatywy lub innej metody antykoncepcji. Stosunek płciowy bez użycia antykoncepcji może prowadzić do nieplanowanej ciąży. Uprawianie seksu bez prezerwatywy może prowadzić do infekcji przenoszonych drogą płciową.

Unprotected sex

Sexual contact where the partners do not use a condom (or other method of contraception). Sexual intercourse without contraception can lead to an unwanted pregnancy. Sex without a condom can also lead to STIs.