Mięśnie dna miednicy

Mięśnie znajdujące się w dolnej części brzucha. Mięśnie dna miednicy utrzymują pęcherz moczowy i jelito (a w przypadku kobiet także macicę) we właściwym miejscu. Zapobiegają niekontrolowanemu wydalaniu moczu i odchodów z organizmu. Mięśnie dna miednicy mają także istotny wpływ na doznania seksualne.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.