Mleko z piersi

Mleko z kobiecej piersi. Kobiety mogą karmić swoje dzieci mlekiem z piersi.

Breast-milk

Milk from a woman's breast. Women can feed their baby with breast-milk.