Lekarka/ Lekarz

Osoba przeszkolona w leczeniu osób chorych. Lekarze mogą wypisywać recepty. Zawód ten może być wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Z lekarzem można porozmawiać na temat seksualności, antykoncepcji oraz ciąży. Lekarz nie może przekazać powierzonych informacji innym osobom, ponieważ są one poufne.

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.