Ochrona przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową

Ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oznacza działania zapobiegawcze podejmowane przez daną osobę, które pozwalają uniknąć infekcji poprzez kontakt seksualny np. korzystając z prezerwatywy.

Protection against STI

Protection against STI means action taken to stop a person getting an infection through sexual contact, for example by using a condom.