Masturbacja

Wprowadzenie się w stan podniecenia poprzez stymulowanie swojego ciała (przeważnie narządów płciowych). Masturbacja może prowadzić do orgazmu.

Masturbation

Getting aroused by stimulating your own body (usually the sexual organs). Masturbation can lead to an orgasm.