Leczenie

Opieka i/lub dodatkowe czynności wykonywane przez odpowiednio przeszkoloną do tego osobę. Leczeniu może towarzyszyć przyjmowanie leków, ale nie jest tak zawsze.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.