Połóg

Opieka udzielana kobiecie i jej dziecku po porodzie. Położna opiekuje się kobietą i jej dzieckiem w domu lub szpitalu.

Postnatal care

Care of a woman and her baby after delivery. A midwife takes care of the woman and her baby at home or in the hospital.