Kobieca prezerwatywa

Kobieca prezerwatywa to środek antykoncepcyjny. Kobieca prezerwatywa stanowi koszulkę z tworzywa sztucznego z jednym zakończeniem zamkniętym i jednym otwartym oraz elastycznym pierścieniem na każdym z zakończeń. Wychwytuje ona spermę. Kobieca prezerwatywa chroni Cię również przed wirusem HIV i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową (STI). W przypadku każdego stosunku seksualnego musisz stosować nową kobiecą prezerwatywę

Female Condom

The female condom is a contraceptive method. The female condom is a plastic sheath with a closed and an open end and a flexible ring at both ends. It collects the semen. The female condom also protects you from HIV and other sexually transmitted infections (STIs). Each time you have sexual intercourse, a new female condom should be used.