HIV

Wirus (ludzki wirus niedoboru odporności), który wpływa na działanie naturalnego układu odpornościowego. W przypadku gdy nosiciel HIV nie poddaje się leczeniu, infekcja pogłębia się i może skutkować zachorowaniem na AIDS. HIV nie da się wyleczyć, ale odpowiednie leki pozwalają kontrolować wirusa. HIV jest infekcją przenoszona drogą płciową. Prezerwatywa chroni przed zakażeniem HIV.

HIV

A virus (human immunodeficiency virus) that affects the natural immune system. When someone with HIV does not take medicines, the infection becomes worse and can develop into AIDS. HIV cannot be cured, but HIV medicines can keep the virus under control. HIV is a sexually transmitted infection (STI). A condom protects against infection with HIV.