Karta ciąży

Karta ciąży stanowi dokument. Ciężarne kobiety otrzymują kartę ciąży przy pierwszym badaniu przesiewowym . W karcie ciąży lekarka / lekarz lub położna regularnie wpisuje wszelkie istotne informacje dotyczące przebiegu ciąży i wyniki badań profilaktycznych. Ważne jest to, aby kobiety ciężarne zawsze nosiły przy sobie kartę ciąży. W ten sposób w sytuacji awaryjnej mają wszystkie ważne informacje przy sobie.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.