Infekcja

Do infekcji dochodzi, gdy drobnoustrój przedostaje się do organizmu i wyrządza w nim szkody. Do drobnoustrojów zalicza się wirusy, pasożyty, grzyby oraz bakterie.

Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.