Gender / płeć społeczna

Każdy człowiek posiada płeć biologiczną i płeć społeczną. Płeć społeczna jest rolą, która zostaje przyporządkowana człowiekowi w społeczeństwie ze względu na jego płeć biologiczną. Są to umiejętności, zadania i tożsamość danej osoby. W społeczeństwie istnieją na przykład różne wyobrażenia na temat tego, jaki powinien być mężczyzna lub jaka powinna być kobieta. Gdy zmienia się społeczeństwo, zmieniają się również te wyobrażenia.

Gender

Everyone has a biological sex and a gender. Gender is the role assigned to a person in society because of his or her biological sex. These are a person’s abilities, tasks and their identity. In various societies, for example, there are different ideas about how a man or a woman should be. When a society changes, these ideas also change.