Odchody

Wydaliny w postaci stałej usuwane  z organizmu przez odbyt podczas pobytu w toalecie.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.