Strefy erogenne.

Wrażliwe seksualnie obszary ciała. Ich stymulowanie wprawia w stan podniecenia. Wrażliwe nie są wyłącznie narządy płciowe i ich okolice, ale także np. uszy, sutki, stopy, dłonie, usta itd. Każda osoba posiada inne strefy erogenne.

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.