Zaburzenia erekcji

Problem polegający na długotrwałym zaniku erekcji lub niemożliwości jej utrzymania. Normalnym zjawiskiem jest, że mężczyzna od czasu do czasu nie może osiągnąć erekcji. Zaburzenia erekcji pojawiają się, gdy zdarza się to często i trwa przez długi czas.

Erectile dysfunction

A problem in which, during a long period of time, a man almost never gets an erection or cannot maintain an erection. It is normal that a man sometimes cannot get an erection. A man only has erectile dysfunction when this occurs often and during longer periods of time.